12 december bladvrij maken van de singletracks

20130504-164148.jpg

Zaterdag 12 december a.s. willen we weer een bladhark actie organiseren.
Vorig jaar is gebleken, dat dit een zeer positieve uitwerking had op de kwaliteit van de tracks.
Dus graag willen we dit nu wederom met zo veel mogelijk mankracht herhalen.
Als we genoeg mensen hebben, dan moet deze klus in principe binnen één ochtend geklaard kunnen worden.

Je kunt je opgeven door een bericht te sturen naar: dennis.karreman@gmail.com

Alvast hartelijke dank namens de onderhoudsploeg!

Advertenties

Opening nieuwe singletrack

Het is inmiddels 4 jaar geleden dat de MTB route in Haaksbergen officieel geopend is. In die vier jaar is er veel gebeurd. Na een enorm natte winter 2011/2012 volgde er in 2012 een belangrijke structurele verbetering van de route om hem beter bestand te maken tegen deze natte periodes. Een proces dat nog steeds doorgaat en dat duidelijk zijn vruchten afwerpt. Helaas verdwenen er stukken uit de route, maar gelukkig realiseerden we, door goede samenwerking met grondeigenaren, ook tal van nieuwe singletracks. Hierdoor blijft het een enorm attractieve route.

Eén van de voorbeelden van de goede samenwerking met grondeigenaren is met mijnheer en mevrouw Jannink die het landgoed Waarrecht beheren. In de afgelopen jaren hielpen we hen het stuk heide op hun landgoed te ontdoen van dennen– en berkenopslag. Tijdens dit soort werkzaamheden leer je elkaar beter kennen en ontstaat er begrip voor elkaars belangen. In veel gevallen blijkt dat de verschillende belangen prima met elkaar te verenigen zijn. Dat leidde er toe dat we in de afgelopen weken een nieuwe singletrack mochten realiseren in het bos aan het einde van de Kievietsweide. Om de waardering voor deze samenwerking te bekrachtigen openende we afgelopen zaterdag dit deel van de route officieel.

Harm Butter spreekt een woord van dank uit.

Harm Butter spreekt een woord van dank uit.

Naast de familie Jannink was mevrouw Knol, eigenaresse van de Kievietsweide, aanwezig. Gezamenlijk met de leden van onderhoudsploeg knipten zij het lint door. Onder leiding van Harm Butter, het meest ervaren lid van de HTFC, wijdde het hele gezelschap de mooie nieuwe track op de fiets in. De koffie met krentewegge zorgde voor een goede bodem voor het door mijnheer en mevrouw Jannink meegebrachte afsluitende borreltje.

Mevrouw Knol (l) en mevrouw Jannink (r) openen het nieuwe deel officieel.

Mevrouw Knol (l) en mevrouw Jannink (r) openen het nieuwe deel officieel.

Betrokkenheid ten top! Onder aanvoering van Harm Butter volgen Mevrouw Jannink, mevrouw Knol en Mijnheer Jannink over de nieuwe singletrack!

Betrokkenheid ten top! Onder aanvoering van Harm Butter fietsen mevrouw Jannink, mevrouw Knol en mijnheer Jannink over de nieuwe singletrack!

Langs deze weg danken wij mijnheer en mevrouw Jannink, mevrouw Knol en alle overige grondeigenaren nogmaals hartelijk voor de medewerking aan de moutainbikeroute van Haaksbergen.

Oproep: zaterdag 16 januari gaan we opnieuw de heide op landgoed Waarrecht vrijmaken van jonge berken en dennen. Hierbij kunnen we goed hulp gebruiken. Aanmelden kan op route@htfc.nl .

Ter afsluiting een kritische noot:

om de samenwerking met de grondeigenaren goed te houden is het belangrijk dat we geven en nemen. Gebeurt dit niet dan ontstaan er irritaties die tot frustratie kunnen leiden. Zo wordt bijvoorbeeld een aantal keer paar jaar de Kievietsweide in verband met een evenement afgesloten voor mountainbikers. In een omleiding wordt dit dan aangegeven, zodat iedereen gewoon zijn rondje kan draaien. Helaas moeten we, ondanks de duidelijke bebording, constateren dat er toch nog mensen zijn die deze omleiding negeren. Deze acties leiden tot de eerder genoemde irritaties die in de toekomst maar zo vervelende gevolgen kunnen hebben voor de route. Uiteindelijk hebben we er allemaal profijt van als we deze omleidingen en andere verzoeken respecteren.