Informatieavond belangstellenden

Afgelopen dinsdag 24 mei was de informatieavond voor grondeigenaren, natuurliefhebbers en overige belangstellenden in het gemeentehuis.

We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

Zo’n 20 mensen hebben deze avond bezocht, onder hen waren naast mountainbikers van omliggende verenigingen, enkele grondbezitters en natuurliefhebbers. Na een korte uitleg van Linda ten Thije og Boonkkamp over de achtergrond van de route en de financiering daarvan heeft Henk Vogel de route besproken. Op de opgehangen kaarten konden de aanwezigen het verhaal van Henk volgen en daarover vragen stellen.

Vanuit de zaal kwam met name opbouwend commentaar over die delen van de route waar wandelaars en mountainbikers het pad delen. In de daaropvolgende discussie werden een aantal bruikbare suggesties gedaan zoals het tegengesteld laten lopen van de wandel- en mountainbikeroute en extra borden die oproepen tot wederzijds respect. De belangrijkste boodschap was echter om ook na afronding van de route met elkaar in contact te blijven over de gang van zaken op de route. Één van de aanwezige natuurliefhebbers plaatste een kritische noot over twee delen van de route. Deze zullen we samen met de natuurbeheerders nader bekijken.

Advertenties

Informatieavond voor vrijwilligers een succes!

De informatieavond voor de vrijwilligers die willen helpen bij de aanleg van de mountainbikeroute was een succes. Met een opkomst van ruim 60 mensen was het Schuttershoes goed gevuld. De aanwezigen kregen een gedetailleerde presentatie van de route met uitleg over de verwachte werkzaamheden en te bouwen ‘kunstwerken’.

Uit de eerste planning bleek dat het gros van de werkzaamheden na de bouwvakantie plaats zal vinden. Alleen in het bos langs de Oldenkotsedijk wordt volgende maand al begonnen met de aanleg van de eerste meters singletrack. Dit deel gaat als pilot voor de rest van de route dienen zodat we bij het grote werk beslagen ten ijs komen. Het bleek, tot tevredenheid van de werkgroep, geen probleem om de daarvoor benodigde mankracht onder de aanwezigen te vinden. De eerste werkschema’s zijn gevuld met namen en naar verwachting kan over twee weken de eerste schop de grond in!

Namens de werkgroep alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!


Agenda informatieavond voor leden 23 mei

23 Mei is, zoals eerder aangekondigd, de informatieavond over de aanleg van de MTB route voor leden en vrijwilligers. De agenda van de avond is als volgt:

19:30 uur  –  opening
19:45 uur  –  achtergrond van de route
20:15 uur  –  traject van de route en werkzaamheden
21:00 uur  –  pauze
21:15 uur  –  organisatie van de werkzaamheden
22:00 uur  –  rondvraag

De avond vindt plaats in het Schuttershoes aan de Scholtenhagenweg 40b, 7481 VP in Haaksbergen.

Graag tot aanstaande maandag, we rekenen op een hoge opkomst.

Henk, Dick en Alexander


Informatieavonden mountainbike route

Op maandag 23 mei organiseren we specifiek voor de HTFC-leden een voorlichtingsbijeenkomst over de mountainbikeroute. Deze avond is zeker belangrijk voor de leden die gezegd hebben een handje te willen helpen. Noteer het in je agenda, details volgen. De dag erna – 24 mei – is er in het gemeentehuis een algemene informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

Eerder is de datum 9 mei genoemd maar voor een goede voorbereiding is het beter dat we naar eind mei opschuiven.

Meer informatie over de inhoud van de voorlichtingsbijeenkomsten volgt.

Henk Vogel
Alexander Fianke
Dick Sengers