Ander werk!

MTB’ers kweken goodwill!

Vanmorgen met een ploeg van ca 17 man geholpen bij de Fam. Jannink om berkenopslag te verwijderen.

Een beste klus, maar erg gezellig en het werd bijzonder gewaardeerd.

De weersvooruitzichten waren niet best, het regende om 10:30 nog, maar bikkels als we zijn, was iedereen toch om 09:00 uur present!

Om goed 11 uur zijn we gestopt, er was nog een best stuk te doen, maar we waren boven verwachting ver gekomen met het opruimen en de rest mogen andere schapen doen!

Wat hebben we toch een fijn en loyaal stel mensen in onze vereniging, complimenten van de Fam. Jannink die ook onder de indruk waren van de harmonie waarin alles gebeurde!

Het was wel een beetje laag-bij-de-gronds werk vind ik, maar goed, voor een keertje J

Henk

Advertenties

Voorbereidingen (nu met tekst)

De liefhebbers van modder hebben de afgelopen tijd hun hart op kunnen halen op de route. Door de enorme hoeveelheid water die er vanaf december gevallen is zijn de zwakke plekken in de route goed zichtbaar geworden. Hoewel het er misschien niet op lijkt wordt er achter de schermen hard gewerkt om de route ook in de wintermaanden goed berijdbaar te houden. De duidelijkste signalen hiervan zijn te zien in het Waarveld waar we een aantal testen gedaan hebben om te kijken wat wel en niet werkt in de strijd met het water. Streven hierbij is om tot een duurzame oplossing te komen om toekomstig onderhoud te vermijden. De resultaten hiervan zijn dat de volgende zaken goed blijken te werken, in volgorde van aanpak:

  • Afwateren. Op veel plaatsen liggen sloten pal naast de track, een simpel geultje graven en het water is (grotendeels) weg.
  • Waterloop verbeteren en ophogen. Bij de aanleg is veel tijd besteed aan een goede loop van de tracks voor de mountainbikers. Nu komt daar de waterloop bij. Door ervoor te zorgen dat er geen diepe plekken tussen de afwateringsgeulen zitten kan het water de geulen ook bereiken en weg vloeien. Daarnaast blijkt dat wanneer de track ver genoeg opgehoogd wordt het water via de humuslaag weg kan lopen.
  • Als het grondwaterpeil te hoog wordt helpen de eerstgenoemde punten niet meer en moeten we er drastische maatregelen genomen worden. Hierbij moet gedacht worden aan het maken van een knuppelpad, het verharden van de plek met ruw gelegde natuurstenen zoals bij een voorde of het bouwen van een vlonder. De eerste twee oplossingen vermijden niet dat er water komt te staan maar zorgen er wel voor dat er geen schade aan de track ontstaat. De laatste is de droogste oplossing maar tevens ook de kostbaarste.

Natte boel in het Waarveld

Het zelfde stuk na de aanpassingen. Links is een brede geul gegraven naar een sloot. Het pad loopt nu af naar de afwateringsgeul die op het laagste punt zit. De foto is weliswaar direct na de werkzaamheden gemaakt. Inmiddels is echter gebleken dat dit stuk ook na zware regenval droog blijft.

Niet alle testen verliepen succesvol. Zo bleek dat het omspitten van de track om een vermeende ondoordringbare laag te doorbreken geen effect had. Na de eerste regenbui stonden er net zoveel plassen als voor die tijd.

Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn. Per track wordt bekeken welke oplossing op welk deel nodig is. Aan de hand hiervan kunnen materialen besteld worden en kan begonnen worden met het maken van een planning voor de vrijwilligers. Uiteraard wordt er ook overleg gepleegd met de verschillende grondeigenaren over welke maatregelen wel en niet wenselijk zijn in dat deel van de schitterende Haaksbergse natuur.

Wanneer er mensen zijn die het bovenstaande gelezen hebben en een bijdrage willen leveren laat het ons weten. We kunnen van alles gebruiken zoals goede tips, vrachtwagens met zand, eikenhout voor knuppelpaden en vlonders,  natuurstenen, mankracht enz.


Voorbereidingen