Donderdagploeg

Er is een nieuwe werkploeg ontstaan: de Donderdagploeg. Zoals de naam al doet vermoeden werken zij op donderdagochtend aan de route. Zo ook gisteren, Dick Sengers schreef de volgende update:

We hebben vanmorgen met 6 man (Hennie Waanders,Hennie Scholtens, Harm Buter, Tonny Waanders, Dick Sengers, Wim Briggeman) de Ronde Bultenweg helemaal afgewerkt!
 
1. Het restant zand is (helemaal lopend Alexander!) op z’n plek gebracht: de resterende 20 meter van Ronde Bultenweg 2 zijn
    opgehoogd.
2. We hebben vervolgens een paar plekken op Ronde Bultenweg 3 wat opgehoogd.
    Met de regentijd maar zien waar nog meer nodig is hier. Er is nog wat grond in reserve.
3. We hebben de hele track langs gewandeld om te zien waar bochten te scherp zijn kennelijk, waarna we aktie ondernamen.
4. En tenslotte hebben we een kombocht gemaakt bij de 1e boomovergang op Ronde Bultenweg 1. Toen was het 12.00 uur en tijd om te
    stoppen.
 
Vanmiddag is op 4 plekken langs de Turfweg, deel 2, steeds ongeveer 10,5 ton grond gestort, dit is zo’n ca. 6 m3 per vracht.
Dit deel kan dus nu worden aangepakt. Zoals ook de track door het bos langs de beek (Koekkoeksbrug) voorzien is van grond en aangepakt kan worden.
 
groet
Dick

Harm Buter (83 jaar !!) hanteerde de fotocamera en schoot de volgende beelden.

De oplettende lezer ziet ook dat we inmiddels een ‘vaktaal’ ontwikkeld hebben om de verschillende route delen aan te duiden. De bouwers weten precies waar het over gaat als we zeggen Turfweg1, Ronde Bultenweg 3 (RBW3), Kalkdijk2, Rodhobosje enz.

Advertenties

zaterdag 24 maart + overzichtskaart

Een ietwat vertraagde update dit keer. Met een wisselende bezetting van een man of 12 zijn afgelopen zaterdag het eerste deel van de Turfweg en een deel van de Ronde Bultenweg winterproof gemaakt. Of we het helemaal droog houden kunnen we pas maart 2013 zeggen maar het zal in ieder geval een stuk droger zijn. Doordat het zand al een week op de track lag waren er al sluiproutes ontstaan die het vinden van de originele loop van het pad bemoeilijkten. Ondanks dat zit de flow er weer goed in. Hier en daar moeten nog wat aanpassingen gedaan worden omdat het opgebrachte walletje iets te scherp is aangelegd en niet iedereen de lijn kan houden. Henk Vogel heeft tussen het scheppen door nog de tijd gevonden een paar foto’s te maken.

Om een idee te geven hoeveel werk er al verzet is en nog verzet moet worden hieronder een overzicht met de routedelen die (deels) opgehoogd moeten worden:

Voor aanstaande zaterdag staat het meest noordelijke stuk van de Molenbeekweg naar de Stendermolenweg op het programma. Deze lange singletrail is op sommige plekken diep uitgesleten en moet fors worden opgehoogd. Morgen wordt het zand gebracht dat zaterdag door hopelijk een groot aantal vrijwilligers verdeeld moet worden. Heb je zaterdag een paar uurtjes tijd? Meld je dan aan om te helpen!


Groot onderhoud, dag 1

Zoals gisteren al geschreven zit de eerste dag van het groot onderhoud aan de route erop. Dat wil zeggen zaterdag was de eerste grote inzet van vrijwilligers, de voorbereidingen voor deze inzet begonnen al op vrijdag toen de firma Langezaal ruim 200 kuub zand op de tracks langs de Turfweg, Urkerweg, Kalkdijk en de ronde Bultenweg heeft gestort. Met een kraan is dit vervolgens op de track gegooid waarna de vrijwilligers het verdeeld en vormgegeven hebben. Dat laatste is handwerk en vergt veel tijd en energie. Niet alle tracks waar zand op gestort is zijn dan ook aan bod gekomen. Op de tracks langs de Turfweg en de Ronde Bultenweg liggen nog hopen los zand. Deze tracks zijn momenteel dus niet begaanbaar. Gelukkig is het fietspad naast de track een goed tijdelijk alternatief. Henk Vogel heeft de camera tijdens de voorbereidingen en de zaterdagwerkzaamheden voortdurend bij de hand gehouden de resultaten zijn te zien in het volgende album:


Hulp van ‘buiten’

Vandaag is er weer hard gewerkt aan de route. Zo’n 18 vrijwilligers van de HTFC en daarbuiten waren aan het werk. Één van de niet leden was Ray Geraerts die er voor het eerste bij was vandaag. Ray heeft eerder al een leuke film over de route gemaakt en schreef vandaag een verhaal over zijn bevindingen op het forum van mountainbike.nl. We zijn zo vrij het hieronder te plaatsen Ray:

Vandaag geholpen bij groot onderhoud aan de route. Een leuke grote groep vrijwilligers en we hebben behoorlijk wat kilometers “gemaakt”. In het begin stond ik te kijken, geen idee wat te doen. Maar al snel was ik in de weer met kruiwagens, harken en batsen. In het begin geen idee wat een bats was, maar je kunt er goed zand in een kruiwagen mee scheppen.
Beetje over de schouders mee gekeken bij fianke en Henk (een oude rot). Bij zo’n route bouwen komt meer kijken dan hier en daar wat zand storten. Er wordt goed gekeken om een uitdagende route te maken. Eigenlijk ligt het nergens vlak, overal wordt gekeken om gebruik te maken van de bestaande situatie(s) (bomen, wortels en sloten). Het moet geen racebaan worden, dus er wordt goed gekeken naar bochten series en andere soorten “drempels”. Ook wordt er gekeken naar een natuurlijke afwatering om alternatieve routes tijdens natte omstandigheden te voorkomen. Maar er wordt wel degelijk rekening gehouden met zowel beginners als gevorderden. De nadruk ligt op rijtechniek waarbij de route in alle seizoenen gereden moet kunnen worden. Het staat ook niet voor niets in de top 10 van Nederland!
Tijdens de werkzaamheden kwamen verschillende rijders voorbij (ofwel klanten zoals we ze noemden). En niet iedereen kwam uit de omgeving, toch een leuk gevoel dat ze van buiten de regio hier heen komen. Ook hebben we beginners gezien in spijkerbroeken!!! en in het nieuwe losse zand rijden is toch een techniek op zich, die nog niet iedereen beheerst met een knullig bodemonderzoek als gevolg. We hebben geprobeerd om niet te lachen
Een dikke pluim voor de organisatie en de grote groep vrijwilligers Mocht je volgende week zaterdag tijd hebben om ons te helpen, meldt je dan aan. We hebben er allemaal plezier van.

Ray bedankt voor je hulp! De update over de werkzaamheden van vandaag volgt later.


Ophogen

Het afgelopen weekend is een begin gemaakt met het ophogen van de watergevoelige delen van de route. Met een klein clubje vrijwilligers is het eerste deel van de Turfweg en het deel bij het knuppelpad langs de ronde Bultenweg opgehoogd. Op vrijdag is in totaal zo’n 12 kuub zand gestort op verschillende plekken langs deze trails en hebben de vrijwilligers het deels al verdeeld over de paden. Zaterdag is dit afgemaakt. De werkzaamheden hadden nog het karakter van een proef om de zandkwaliteit te beoordelen. Daarnaast was het tevens een mooie gelegenheid om te kijken hoe het zand het beste opgebracht en gevormd kan worden. Op zich is het natuurlijk geen ingewikkeld werk maar er zijn toch een paar zaken die in de gaten gehouden moeten worden. We streven erna om de trails zo smal mogelijk te houden en leggen het pad iets bolvormig aan waarna de humuslaag tegen het pad gewerkt wordt. Hierdoor blijft het pad optisch smal en heeft het toch genoeg ‘body’. Op plekken waar de afgelopen winter veel water gestaan heeft en het pad erg breed geworden is wordt de originele loop van het pad hersteld en de rest weer gecamoufleerd. Naast deze werkzaamheden zijn er op andere plaatsen kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo is het gat achter de duiker aan het einde van de trial langs de Langenbergweg gedicht en zijn op de track naar de Koekoeksbrug wat verstevigingen aangebracht.

Aankomende zaterdag staat de eerste grote onderhoudsactie gepland. We zullen dan het zand zoveel mogelijk met een kraan direct op het pad gooien waardoor er zo min mogelijk gekruid hoeft te worden. Een aantal foto’s van de werkzaamheden van het afgelopen weekend staan hieronder: