Krantenartikel vormt officiële start

Met het artikel dat 15 maart in de TC-Tubantia verscheen is de bouw van de MTB-route officieel van start gegaan. Dit betekent echter niet dat ook direct de schop in de grond gaat. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle benodigde vergunningen aan te vragen. Zoals ook in het krantenartikel staat zal de daadwerkelijke aanleg na de zomervakantie beginnen. Voor alle betrokkenen wordt op 9 mei een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt nog.

De route komt er!

 

Advertenties

HTFC wint de persprijs!

De HTFC heeft op het sportgala de persprijs overhandigd gekregen. Reden hiervoor was de jarenlange inzet van de vereniging voor het aanleggen van een vaste mountainbike route rond Haaksbergen. Met de woorden van de jury:

Personen en groepen die volgens de krant een bijzondere inspanning hebben geleverd, worden jaarlijks op dit gala beloond met de persprijs. Vorig jaar is er weer bijzonder veel georganiseerd en zijn er bijzonder veel prestaties geleverd, die eigenlijk allemaal wel beloond zouden kunnen worden. En dat is natuurlijk alleen maar goed, want dat belooft ook veel goeds voor de komende jaren. Bon Boys, wandelkring DIO en de HTFC sprongen er voor ons toch wel echt uit. Bon Boys die allerlei acties heeft opgezet om het kunstgrasveld te kunnen financieren. Wandelkring DIO die de status van wandelsportcentrum heeft gekregen, maar die eveneens aan de Kennedymars weer een nieuwe draai heeft gegeven en HTFC die bezig is een mountainbikeroute aan te leggen. Dit voor Haaksbergen vernieuwde initiatief willen wij belonen met de persprijs. Harmonie creëren in de natuur, zoals jullie dat zelf in onze krant verwoord hebben: wandelaars niet meer tot last willen zijn door een mountainbikeroute aan te leggen. Jullie hebben er hard voor moeten werken om dit plan te realiseren, zoals de vele gesprekken met de landeigenaren om een stukje grond te mogen gebruiken voor de route. Maar zoals het er nu naar uitziet kunnen jullie aan het eind van dit jaar die route in gebruik nemen! Gefeliciteerd.

De beide Henk's feliciteren elkaar met het behaalde resultaat.

De beide Henk's feliciteren elkaar met het behaalde resultaat.