De vorst is uit de grond!

De vorst is uit de grond. Dat betekent dat we kunnen beginnen aan het noodzakelijke onderhoud aan de vaste MTBroute. Of liever gezegd het afronden van de aanleg. Want we hadden er immers bewust voor gekozen om eerst wat praktijkervaring op te doen alvorens met het restantbudget de zaak af te maken. De periode met overvloedige regenval eind 2011 heeft duidelijk gemaakt waar nog geïnvesteerd moet worden. In maart/april – met name op de zaterdagen – gaan we aan het werk.

Het wordt vooral een kwestie van ophogen van delen van bepaalde singeltracks. Er zal hier en daar zo’n 20 cm opgebracht moeten worden. We moeten niet alleen domweg ophogen, maar daarbij tegelijk zorgen voor een goed verloop van de track. Dit keer niet alleen om een perfecte flow te blijven garanderen maar nu ook om een goede waterafvoer in volgende natte perioden te garanderen.

De inventarisatie van probleemplekken is rond. Ophogen is vooral nodig op de tracks in het Haaksbergerveen (Turfweg, Urkerweg, Kalkdijk) en delen van de track langs de Ronde Bultenweg. Maar ook het pad naar de Stendermolenweg en de route door een stuk Assinkbos vlak voor de Buurserbeek (‘Het Sleen’) moet aandacht hebben. En dan heb je hier en daar op de route natuurlijk nog incidenteel modderplekken. Maar dat is goed te overzien.

In het Waarveld biedt ophogen over 50 meter van de track geen soulaas in verband met de hoge grondwaterstand. Daar kiezen we dan ook voor een oplossing door vlonders en de aanleg van een ‘voorde’. Werk aan de winkel voor de bouwploeg dus!

Voor een blijvend resultaat is het belangrijk dat we het juiste zandmengsel gebruiken: voldoende waterdoorlatend bij regen, maar ook voldoende stevig in droge periodes. Daarover zijn we in gesprek met de fa. Langezaal die goed met ons meedenkt.  Opgeteld schatten we dat we op de route minimaal 300 m3 zand moeten opbrengen. Dat is veel zand en niet te doen met kruiwagens (alleen).

Daarom praten we met Langezaal ook over de wijze waarop de grond kan worden aangeleverd – wellicht rechtstreeks op de track? – of welke andere slimme oplossingen er nog zijn om het werk van de vrijwilligers zo licht mogelijk te houden.

Eind februari moet alles geregeld zijn. De vrijwilligers die zich hebben opgegeven om te helpen krijgen begin maart rechtstreeks bericht wanneer we exact gaan beginnen.

Advertenties