Artikel gemeentenieuws Haaksbergen

Een mooi artikel over de route in het gemeentenieuws van Haaksbergen. Aan deze mannen hebben jullie te danken dat de route zo goed te rijden is:

20140326_Gemeentenieuws

Advertenties

Open!

Vandaag was het dan eindelijk zover. Zo’n 10 jaar na de eerste gesprekken over een vaste mountainbikeroute rond Haaksbergen is de route vandaag officieel geopend.

Niemand minder dan ‘onze eigen’  Bram Tankink heeft als openingshandeling  het eerste routebord onthult. Dit gebeurde onder het toeziend oog van zo’n vijftig genodigden bij Erve Bruggert, één van de twee startplaatsen van de route.

Bram Tankink onthult het eerste routebord.

Na een korte introductie door wethouder Jan Martin van Rees, sprak Albert Groen namens de Regio Twente. Hij was erg blij met de route en de goede samenwerking tussen de Regio Twente, de gemeente Haaksbergen en de HTFC. Daarna was het de beurt aan routebouwer Patrick Jansen. De enorme gedrevenheid van de vrijwilligers viel hem net als bij de route in Twickel op, iets dat hij toe schreef aan de Twentse mentaliteit. Het grootste compliment dat hij over de MTB-route maakte was dat enkele van zijn vrienden stonden te popelen om de route opnieuw te fietsen. Vrienden die in de heuvelachtige omgeving van Wageningen wonen en er ruim een uur voor moeten rijden. Namens de natuurbeheerders sprak Dhr. Rouffaer van het landgoed het Lankheet. Hij vroeg aandacht voor het initiatief S(up)port for nature dat sport en natuurbeheer verenigt.

Ter gelegenheid van de opening van de route is een video gemaakt die een goede impressie geeft van de mountainbikeroute en de prachtige omgeving rond Haaksbergen.

Het afsluitende deel van de opening was het ondertekenen van het onderhoudscontract door Rik Eijsink van de HTFC en Albert Groen van de Regio Twente.

ondertekening van het onderhoudscontract.


Interview op Sternet

Afgelopen dinsdag heeft de Haaksbergse lokale omroep Sternet aandacht besteed aan de mountainbikeroute. Henk Vogel en Dick Sengers gaven namens de HTFC uitleg over de route:


Opening en vrijwilligersavond

17 November zal de route officieel geopend worden. Over de invulling van de opening wordt nog nagedacht maar een stukje fietsen over de route zal in ieder geval deel uitmaken van de feestelijkheden.

Voor de vrijwilligers die meegeholpen hebben aan de route wordt er op vrijdag 4 november een gezellige avond georganiseerd.


Fietssport magazine

Vandaag viel het Fietssport magazine van de NTFU op de mat. Hierin wordt aandacht besteed aan het MTB routenetwerk dat Twente gerealiseerd wordt. Een mooi artikel over de routes in Twickel en Haaksbergen. De eerste zin onder het kopje Haaksbergen zou de indruk kunnen wekken dat er maar met 8 vrijwilligers aan de route gewerkt wordt. Dat was op die dag ook zo maar het totaal aantal vrijwilligers dat meewerkt ligt ruim boven de 100!

20111008-122347.jpg


Krantenartikel vormt officiële start

Met het artikel dat 15 maart in de TC-Tubantia verscheen is de bouw van de MTB-route officieel van start gegaan. Dit betekent echter niet dat ook direct de schop in de grond gaat. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle benodigde vergunningen aan te vragen. Zoals ook in het krantenartikel staat zal de daadwerkelijke aanleg na de zomervakantie beginnen. Voor alle betrokkenen wordt op 9 mei een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt nog.

De route komt er!

 


HTFC wint de persprijs!

De HTFC heeft op het sportgala de persprijs overhandigd gekregen. Reden hiervoor was de jarenlange inzet van de vereniging voor het aanleggen van een vaste mountainbike route rond Haaksbergen. Met de woorden van de jury:

Personen en groepen die volgens de krant een bijzondere inspanning hebben geleverd, worden jaarlijks op dit gala beloond met de persprijs. Vorig jaar is er weer bijzonder veel georganiseerd en zijn er bijzonder veel prestaties geleverd, die eigenlijk allemaal wel beloond zouden kunnen worden. En dat is natuurlijk alleen maar goed, want dat belooft ook veel goeds voor de komende jaren. Bon Boys, wandelkring DIO en de HTFC sprongen er voor ons toch wel echt uit. Bon Boys die allerlei acties heeft opgezet om het kunstgrasveld te kunnen financieren. Wandelkring DIO die de status van wandelsportcentrum heeft gekregen, maar die eveneens aan de Kennedymars weer een nieuwe draai heeft gegeven en HTFC die bezig is een mountainbikeroute aan te leggen. Dit voor Haaksbergen vernieuwde initiatief willen wij belonen met de persprijs. Harmonie creëren in de natuur, zoals jullie dat zelf in onze krant verwoord hebben: wandelaars niet meer tot last willen zijn door een mountainbikeroute aan te leggen. Jullie hebben er hard voor moeten werken om dit plan te realiseren, zoals de vele gesprekken met de landeigenaren om een stukje grond te mogen gebruiken voor de route. Maar zoals het er nu naar uitziet kunnen jullie aan het eind van dit jaar die route in gebruik nemen! Gefeliciteerd.

De beide Henk's feliciteren elkaar met het behaalde resultaat.

De beide Henk's feliciteren elkaar met het behaalde resultaat.