De nieuwe trap in het Lankheet

Van Paul Lieven die gisteren onderdeel was van de bouwploeg ontvingen we het onderstaande verslag van de dag:

Zaterdag 27-08-2011
Trappetje in “het Lankeet”.

Onder leiding van John beginnen we (totaal 5 man) rond 09.00 uur aan het werk. Doelstelling is om het trapje wat toegankelijker te maken voor de gemiddelde mtb-er en tevens de brug te vernieuwen.
De benodigde materialen worden met een trekker ter plaatse afgeleverd.
De trap en het oppervlak van de brug worden gesloopt. Al snel vormen zich twee teams die met elkaar wedijveren wie het eerst klaar is. De brug schiet aanvankelijk het snelst op. Maar door materiaalgebrek ontstaat er een enorme vertraging. We werden perfect verzorgd met koffie, soep, later ook broodjes, zelfs een broodje ei ontbrak niet.
Rond 15.00 uur is het werk gedaan, afsluitend werd een pilsje gedronken en konden we terugkijken op een droge zaterdag, een gerestaureerde brug en een totaal vernieuwde trap.
Nu maar hopen dat iedereen er ook rijdend vanaf durft.

Het bouwteam.

Dat laatste lijkt goed te lukken getuige het onderstaande filmpje:

Advertenties

Voorbereiden, afwerken en aanpassen.

Vandaag was weer een productieve dag. De bouwploeg was in het Lankheet aan het werk terwijl een tweede ploeg bezig was aan langs de Kalkdijk en de Veenweg. Via Irma en José, die de catering weer prima verzorgd hebben, werden de ploegen op de hoogte gehouden van elkaars vorderingen.

De bouwploeg heeft het bestaande trappetje in het Lankheet aangepast. Dit trappetje had twee erg hoge treden en was voor de meeste mensen niet af te fietsen. Nu is er een extra trede toegevoegd en kan er probleemloos naar beneden worden gereden. Omdat de bouwploeg toch ter plekke was is tevens de brug na het trappetje van een nieuw dek voorzien. Helaas zijn de foto’s die de bouwploeg gemaakt heeft mislukt.

De tweede ploeg heeft de het laatste stuk langs de Kalkdijk en de Veenweg vrijgemaakt voor de minikraan. Een deel van de route dat hier over een smal walletje gaat is met de hand aangelegd omdat de minikraan hier moeilijk werken kon. Na deze werkzaamheden werden de activiteiten verplaatst naar de track die afgelopen week langs de Kalkdijk al is aangelegd. Hier moest de bestaande track afgewerkt worden. Kleine wortels zijn verwijderd, de scherpe kanten van de track afgevlakt en de ergste hobbels weggehaald. Een enkele boomstronk is vrijgemaakt om later verder afgezaagd te worden. Daarnaast is er een portie geworsteld met een betonnen duiker die een halve meter opgeschoven moest worden. Al met al weer een productieve dag.

Hieronder een aantal foto’s van vandaag en de nieuwe tracks:

20110827-214055.jpg
Tonnie Ruiter maakt korte metten met de kleine blootliggende wortels.

20110827-214024.jpg
Flow!

20110827-215731.jpg
Herbert Meijer en Benno Vaanholt hard aan het Werk

20110827-230936.jpg
Eenzame werker Edo Hein werpt een kritische blik op zijn werk.

20110827-231137.jpg
Een omgevallen eik langs de Turfweg is omgevormd tot hindernis/kombocht.


Het gaat hard!

De vakantie zit er op. Er is al weer een week gewerkt aan de route en we zijn flinke opgeschoten! De singletrack langs de Turfweg is ‘machineklaar’. Dit houdt in dat de minikraan er klaar is maar de afwerking nog moet gebeuren. In de afwerking gaat een hoop tijd zitten:

* randen langs de trail wegwerken

* egaliseren van de grootste hobbels

* loop van de trail optimaliseren

* aantrillen van de trail

Morgen wordt er weer volop gewerkt aan de route met name aan het vrij maken van het bos voor de minikraan.

Hieronder een filmpje van kraanmachinist Jan Boksem die de laatste hand legt aan de singletrack langs de Kalkdijk:


Vakantieperiode

Ook bij de aanleg van de ATB route is de vakantieperiode begonnen. De meeste vrijwilligers zijn al of gaan binnenkort op vakantie. De werkzaamheden aan de route liggen dan ook stil, maar niet helemaal. Een klein team van wisselende samenstelling is druk met de voorbereidingen voor de grote werkzaamheden direct na de vakantie. Planningen worden nog eens bekeken, routes nog eens verkend, er wordt gemeten, materialen besteld enz. Dit allemaal om de grote groep vrijwilligers na de vakantie zo goed mogelijk in te kunnen zetten.

Fijne vakantie!