12 december bladvrij maken van de singletracks

20130504-164148.jpg

Zaterdag 12 december a.s. willen we weer een bladhark actie organiseren.
Vorig jaar is gebleken, dat dit een zeer positieve uitwerking had op de kwaliteit van de tracks.
Dus graag willen we dit nu wederom met zo veel mogelijk mankracht herhalen.
Als we genoeg mensen hebben, dan moet deze klus in principe binnen één ochtend geklaard kunnen worden.

Je kunt je opgeven door een bericht te sturen naar: dennis.karreman@gmail.com

Alvast hartelijke dank namens de onderhoudsploeg!

Advertenties

Opening nieuwe singletrack

Het is inmiddels 4 jaar geleden dat de MTB route in Haaksbergen officieel geopend is. In die vier jaar is er veel gebeurd. Na een enorm natte winter 2011/2012 volgde er in 2012 een belangrijke structurele verbetering van de route om hem beter bestand te maken tegen deze natte periodes. Een proces dat nog steeds doorgaat en dat duidelijk zijn vruchten afwerpt. Helaas verdwenen er stukken uit de route, maar gelukkig realiseerden we, door goede samenwerking met grondeigenaren, ook tal van nieuwe singletracks. Hierdoor blijft het een enorm attractieve route.

Eén van de voorbeelden van de goede samenwerking met grondeigenaren is met mijnheer en mevrouw Jannink die het landgoed Waarrecht beheren. In de afgelopen jaren hielpen we hen het stuk heide op hun landgoed te ontdoen van dennen– en berkenopslag. Tijdens dit soort werkzaamheden leer je elkaar beter kennen en ontstaat er begrip voor elkaars belangen. In veel gevallen blijkt dat de verschillende belangen prima met elkaar te verenigen zijn. Dat leidde er toe dat we in de afgelopen weken een nieuwe singletrack mochten realiseren in het bos aan het einde van de Kievietsweide. Om de waardering voor deze samenwerking te bekrachtigen openende we afgelopen zaterdag dit deel van de route officieel.

Harm Butter spreekt een woord van dank uit.

Harm Butter spreekt een woord van dank uit.

Naast de familie Jannink was mevrouw Knol, eigenaresse van de Kievietsweide, aanwezig. Gezamenlijk met de leden van onderhoudsploeg knipten zij het lint door. Onder leiding van Harm Butter, het meest ervaren lid van de HTFC, wijdde het hele gezelschap de mooie nieuwe track op de fiets in. De koffie met krentewegge zorgde voor een goede bodem voor het door mijnheer en mevrouw Jannink meegebrachte afsluitende borreltje.

Mevrouw Knol (l) en mevrouw Jannink (r) openen het nieuwe deel officieel.

Mevrouw Knol (l) en mevrouw Jannink (r) openen het nieuwe deel officieel.

Betrokkenheid ten top! Onder aanvoering van Harm Butter volgen Mevrouw Jannink, mevrouw Knol en Mijnheer Jannink over de nieuwe singletrack!

Betrokkenheid ten top! Onder aanvoering van Harm Butter fietsen mevrouw Jannink, mevrouw Knol en mijnheer Jannink over de nieuwe singletrack!

Langs deze weg danken wij mijnheer en mevrouw Jannink, mevrouw Knol en alle overige grondeigenaren nogmaals hartelijk voor de medewerking aan de moutainbikeroute van Haaksbergen.

Oproep: zaterdag 16 januari gaan we opnieuw de heide op landgoed Waarrecht vrijmaken van jonge berken en dennen. Hierbij kunnen we goed hulp gebruiken. Aanmelden kan op route@htfc.nl .

Ter afsluiting een kritische noot:

om de samenwerking met de grondeigenaren goed te houden is het belangrijk dat we geven en nemen. Gebeurt dit niet dan ontstaan er irritaties die tot frustratie kunnen leiden. Zo wordt bijvoorbeeld een aantal keer paar jaar de Kievietsweide in verband met een evenement afgesloten voor mountainbikers. In een omleiding wordt dit dan aangegeven, zodat iedereen gewoon zijn rondje kan draaien. Helaas moeten we, ondanks de duidelijke bebording, constateren dat er toch nog mensen zijn die deze omleiding negeren. Deze acties leiden tot de eerder genoemde irritaties die in de toekomst maar zo vervelende gevolgen kunnen hebben voor de route. Uiteindelijk hebben we er allemaal profijt van als we deze omleidingen en andere verzoeken respecteren.


Omleiding in verband met evenement

Beste Mountainbikers,

in verband met een hondenevenement is de Kievietsweide dit weekend (1-2 November) afgesloten. Ter plaatse is een omleiding aangegeven, zie onderstaand kaartje. Wij vragen jullie met klem de afsluiting te respecteren. Vorig jaar zijn er discussies geweest tussen mountainbikers en de eigenaar van de grond iets dat wij absoluut willen vermijden. Graag dit weekend dus de omleiding volgen.

omleiding Kievietsweide

Deze bordjes volgen dus:

86b20d92479895f09da75cb21b1a59e1

4c6b5ce8116d935568f0bd2b4df8338e

3d06c52890e487ab49b486fd0016ae57


Tijdelijke omleiding in het Lankheet

Zoals enkelen van jullie al is opgevallen is er bij de ingang van de singletrack aan de Postweg in het Lankheet een hek geplaatst en is de bebording gewijzigd. Deze wijzigingen zijn door het Lankheet uitgevoerd zonder dat hierover overeenstemming met regio Twente (als contractpartner voor de MTB route) was. Op dit moment vindt er overleg met het Lankheet plaats over de gang van zaken. Tot hierover duidelijkheid is vragen wij jullie de wijzigingen te respecteren.


Het blad is weg!

Met een kleine 20 aanmeldingen was er afgelopen zaterdag mooi wat mankracht beschikbaar om de singletrails van de Haaksbergse route bladvrij te maken. Om 09:00 uur werd er verzameld bij het trapveldje langs de Buurserstraat. Daar werd iedereen ontvangen door de heren van de vaste onderhoudsploeg. Na in ploegjes te zijn verdeeld verspreide iedereen zich over de route de singletrails en de vele afwateringskanaaltjes bladvrij gemaakt hebben.

een drukte van belang!

een drukte van belang!

Met zo’n grote club vrijwilligers schiet het lekker op al zat het blad vaster dan gedacht. Uiteindelijk zijn we bijna rondgekomen met het werk. Een paar stukken moeten nog gedaan worden, dat staat voor volgende week zaterdag de 20e gepland. Als er mensen zijn die daarbij willen helpen graag even een mailtje naar route@htfc.nl.

Iedereen die geholpen heeft hartelijk bedankt en tot een volgende keer!

IMAG0798 IMAG0797 IMAG0796voorna


‘Handen uit de mouwen’ voor de mountainbikeroute

HTFC roept mountainbikers op!
De acht vrijwilligers die elke donderdagmorgen onderhoud plegen aan de 60 km lange Haaksbergse mountainbikeroute roepen de hulp in van plaatsgenoten die met regelmaat gebruikmaken van de route. Het is de bedoeling om zaterdag 13 december in één massale actie de vaste mountainbikeroute door het buitengebied te ontdoen van blad en dennennaalden.
Hennie Scholten is namens HTFC coördinator van het onderhoud. “Gebruikers van de route laten ons vaak weten veel waardering voor ons werk te hebben. De route ligt er volgens hen over het algemeen best goed bij. Veel gehoorde opmerking “Ik wil best wel eens wat bijdragen als dat nodig is.” Nu die gelegenheid is er op 13 december. Als voldoende mensen een uurtje helpen willen met harken is het die zaterdagmorgen zo gepiept en kunnen wij ons blijven bezighouden met structurele aanpassingen van de route. “

20110908_0134
Volgens Scholten is het belangrijk de bladlaag die hier en daar op de singletracks ligt (en vaak intussen al vastgereden is) te verwijderen. “Die laag houdt water vast, zorgt er voor dat het water niet de grond in trekt. Door de druk van de banden ontstaat dan moddervorming. Je ziet dan dat zulke plekken zich ook steeds verder uitbreiden, want de route wordt druk bereden. Daarom harken we na de herfst die delen van de route waar veel blad op ligt schoon. Om het onderhoud binnen de perken te houden.
Haaksbergse mountainbikers die een handje willen helpen (al is het maar een uurtje) kunnen zich opgeven per e-mail of telefonisch bij Alexander Fianke. Een hark meebrengen is voldoende, de HTFC regelt de koffie! Er wordt zaterdagmorgen 13 december verspreid over de route gestart om 9.00 uur. Meer weten? Bel 06 51 92 5996 of stuur een mail naar route@htfc.nl.


Route gewijzigd!

Het verloop van de MTB route op het deel tussen Captain Jack en de Aamweg is gewijzigd! De route loopt nu na de tweede brug links via de Bosweg, rechts de Broekheurnerweg op en vervolgens rechts de Aamweg op. Vanaf hier kan de oorspronkelijke route weer gevolgd worden.

LET OP, de Reinksweg is privé terrein waarover niet meer gefietst mag worden!

gewijzigde route rond AamwegWij realiseren ons dat dit geen verbetering is en werken op dit moment aan alternatieven.