Let op! Kievietsweide rechts rijden!

Afgelopen weekend plaatsen we een bericht over een kapot gereden net aan de Kievietsweide. Vandaag hebben we met de eigenaresse gesproken en de situatie ter plekke bekeken. Daar werd ook al snel duidelijk waar de schoen knelt.

Vanuit het perspectief van de MTB’ers staat de afrastering midden op het pad. Alleen…dat wat door de MTB’ers als pad gezien wordt is niet het pad dat de eigenaresse verwacht dat wij fietsen. Het oorspronkelijke pad loopt namelijk veel verder naar rechts en is deels overwoekerd. Dat is dus ook de reden waarom de afrastering daar staat waar hij staat.

Het steeds breder wordende pad is al langer een doorn in het oog van de eigenaresse.

IMG_9271

rechts van de afrastering het originele pad, links dat wat de MTB’er als pad zag

Het dringende verzoek is dus om dit oude pad weer te gebruiken. Wij zullen zo snel mogelijk dit pad verbeteren zodat het weer goed te rijden is. Tot die tijd is het even bikkelen maar dat is deel van de sport!

Advertenties

Kievietsweide

20111019-120655.jpg

Zojuist kregen we een melding dat er een afzetnet van de schaapskudden aan de Kievietsweide beschadigd is. De eigenaar van de Kievietsweide was op zijn zachts gezegd nogal ontstemd. Wij zijn als mountainbikers te gast op dit terrein en dienen ons ook zo te gedragen. Ondanks dat het een kleine minderheid is die zich niet kan gedragen worden we er als mountainbikers in zijn algemeenheid op aangekeken. Dergelijke incidenten stapelen zich op en kunnen er toe leiden dat grondeigenaren hun medewerking aan de route opzeggen. Dat is wel het laatste wat we willen.

Hou je aan de regels, benader andere recreanten vriendelijk en rustig en spreek elkaar erop aan als je ziet dat het mis gaat.


12 december bladvrij maken van de singletracks

20130504-164148.jpg

Zaterdag 12 december a.s. willen we weer een bladhark actie organiseren.
Vorig jaar is gebleken, dat dit een zeer positieve uitwerking had op de kwaliteit van de tracks.
Dus graag willen we dit nu wederom met zo veel mogelijk mankracht herhalen.
Als we genoeg mensen hebben, dan moet deze klus in principe binnen één ochtend geklaard kunnen worden.

Je kunt je opgeven door een bericht te sturen naar: dennis.karreman@gmail.com

Alvast hartelijke dank namens de onderhoudsploeg!


Opening nieuwe singletrack

Het is inmiddels 4 jaar geleden dat de MTB route in Haaksbergen officieel geopend is. In die vier jaar is er veel gebeurd. Na een enorm natte winter 2011/2012 volgde er in 2012 een belangrijke structurele verbetering van de route om hem beter bestand te maken tegen deze natte periodes. Een proces dat nog steeds doorgaat en dat duidelijk zijn vruchten afwerpt. Helaas verdwenen er stukken uit de route, maar gelukkig realiseerden we, door goede samenwerking met grondeigenaren, ook tal van nieuwe singletracks. Hierdoor blijft het een enorm attractieve route.

Eén van de voorbeelden van de goede samenwerking met grondeigenaren is met mijnheer en mevrouw Jannink die het landgoed Waarrecht beheren. In de afgelopen jaren hielpen we hen het stuk heide op hun landgoed te ontdoen van dennen– en berkenopslag. Tijdens dit soort werkzaamheden leer je elkaar beter kennen en ontstaat er begrip voor elkaars belangen. In veel gevallen blijkt dat de verschillende belangen prima met elkaar te verenigen zijn. Dat leidde er toe dat we in de afgelopen weken een nieuwe singletrack mochten realiseren in het bos aan het einde van de Kievietsweide. Om de waardering voor deze samenwerking te bekrachtigen openende we afgelopen zaterdag dit deel van de route officieel.

Harm Butter spreekt een woord van dank uit.

Harm Butter spreekt een woord van dank uit.

Naast de familie Jannink was mevrouw Knol, eigenaresse van de Kievietsweide, aanwezig. Gezamenlijk met de leden van onderhoudsploeg knipten zij het lint door. Onder leiding van Harm Butter, het meest ervaren lid van de HTFC, wijdde het hele gezelschap de mooie nieuwe track op de fiets in. De koffie met krentewegge zorgde voor een goede bodem voor het door mijnheer en mevrouw Jannink meegebrachte afsluitende borreltje.

Mevrouw Knol (l) en mevrouw Jannink (r) openen het nieuwe deel officieel.

Mevrouw Knol (l) en mevrouw Jannink (r) openen het nieuwe deel officieel.

Betrokkenheid ten top! Onder aanvoering van Harm Butter volgen Mevrouw Jannink, mevrouw Knol en Mijnheer Jannink over de nieuwe singletrack!

Betrokkenheid ten top! Onder aanvoering van Harm Butter fietsen mevrouw Jannink, mevrouw Knol en mijnheer Jannink over de nieuwe singletrack!

Langs deze weg danken wij mijnheer en mevrouw Jannink, mevrouw Knol en alle overige grondeigenaren nogmaals hartelijk voor de medewerking aan de moutainbikeroute van Haaksbergen.

Oproep: zaterdag 16 januari gaan we opnieuw de heide op landgoed Waarrecht vrijmaken van jonge berken en dennen. Hierbij kunnen we goed hulp gebruiken. Aanmelden kan op route@htfc.nl .

Ter afsluiting een kritische noot:

om de samenwerking met de grondeigenaren goed te houden is het belangrijk dat we geven en nemen. Gebeurt dit niet dan ontstaan er irritaties die tot frustratie kunnen leiden. Zo wordt bijvoorbeeld een aantal keer paar jaar de Kievietsweide in verband met een evenement afgesloten voor mountainbikers. In een omleiding wordt dit dan aangegeven, zodat iedereen gewoon zijn rondje kan draaien. Helaas moeten we, ondanks de duidelijke bebording, constateren dat er toch nog mensen zijn die deze omleiding negeren. Deze acties leiden tot de eerder genoemde irritaties die in de toekomst maar zo vervelende gevolgen kunnen hebben voor de route. Uiteindelijk hebben we er allemaal profijt van als we deze omleidingen en andere verzoeken respecteren.


Omleiding in verband met evenement

Beste Mountainbikers,

in verband met een hondenevenement is de Kievietsweide dit weekend (1-2 November) afgesloten. Ter plaatse is een omleiding aangegeven, zie onderstaand kaartje. Wij vragen jullie met klem de afsluiting te respecteren. Vorig jaar zijn er discussies geweest tussen mountainbikers en de eigenaar van de grond iets dat wij absoluut willen vermijden. Graag dit weekend dus de omleiding volgen.

omleiding Kievietsweide

Deze bordjes volgen dus:

86b20d92479895f09da75cb21b1a59e1

4c6b5ce8116d935568f0bd2b4df8338e

3d06c52890e487ab49b486fd0016ae57


Tijdelijke omleiding in het Lankheet

Zoals enkelen van jullie al is opgevallen is er bij de ingang van de singletrack aan de Postweg in het Lankheet een hek geplaatst en is de bebording gewijzigd. Deze wijzigingen zijn door het Lankheet uitgevoerd zonder dat hierover overeenstemming met regio Twente (als contractpartner voor de MTB route) was. Op dit moment vindt er overleg met het Lankheet plaats over de gang van zaken. Tot hierover duidelijkheid is vragen wij jullie de wijzigingen te respecteren.


Het blad is weg!

Met een kleine 20 aanmeldingen was er afgelopen zaterdag mooi wat mankracht beschikbaar om de singletrails van de Haaksbergse route bladvrij te maken. Om 09:00 uur werd er verzameld bij het trapveldje langs de Buurserstraat. Daar werd iedereen ontvangen door de heren van de vaste onderhoudsploeg. Na in ploegjes te zijn verdeeld verspreide iedereen zich over de route de singletrails en de vele afwateringskanaaltjes bladvrij gemaakt hebben.

een drukte van belang!

een drukte van belang!

Met zo’n grote club vrijwilligers schiet het lekker op al zat het blad vaster dan gedacht. Uiteindelijk zijn we bijna rondgekomen met het werk. Een paar stukken moeten nog gedaan worden, dat staat voor volgende week zaterdag de 20e gepland. Als er mensen zijn die daarbij willen helpen graag even een mailtje naar route@htfc.nl.

Iedereen die geholpen heeft hartelijk bedankt en tot een volgende keer!

IMAG0798 IMAG0797 IMAG0796voorna